Eğitim
Giriş Tarihi : 18-02-2022 11:56   Güncelleme : 18-02-2022 11:56

Yargı Kararlarının Gerekçelendirilmesinde Hukuk Fakültelerinin Rolü Çalıştayı Gerçekleştirildi

Yargı Kararlarının Gerekçelendirilmesinde Hukuk Fakültelerinin Rolü Çalıştayı Gerçekleştirildi

Yargı Kararlarının Gerekçelendirilmesinde Hukuk Fakültelerinin Rolü Çalıştayı Gerçekleştirildi

“Türkiye Adalet Akademisi tarafından, İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde gerekçeli karar hakkı konusunda Ankara’da Hukuk Fakültelerinin katılımıyla “Yargı Kararlarının Gerekçelendirilmesinde Hukuk Fakültelerinin Rolü Çalıştayı”  düzenlendi.

Çalıştaya Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi adına katılan ve söz alan Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Çolpan Mücahit Küçük, gerekçe ilkesinin önemine vurgu yaparak, analitik düşünme, muhakeme yeteneğinin artırılması ve ifade akıcılığının kazandırılabilmesi için hukuk fakültesi müfredatında gerçekleştirilebilecek değişikliklere ilişkin önerilerini sundu.

Söz konusu Çalıştay’da anayasal güvenceye alınan ve hukuk devleti ilkesinin gereği olarak temel bir hak olan “kararların gerekçeli olması” ilkesi kapsamında yargı kararlarının gerekçelendirilmesinde hukuk fakültelerindeki eğitimin rolünün de değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu noktada hukuk fakültelerinde verilen derslerin niteliği, içeriği ve gerekçe eksenine uygun olarak hukuk fakültelerindeki eğitim kalitesinin artırılması hususunda alınabilecek tedbirlere ilişkin görüşler sunulmuştur. Yargı kararlarının gerekçelendirilmesinde hukuk fakültesi öğrencileri bakımından oluşturulacak farkındalık ile yargı kararlarının gerekçelendirilmesinde bilimsel yöntemlerin dikkate alınması için hukuk fakültesi rolü üzerinde duruldu.

Çalıştay’a Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ve Daire Başkanları, Danıştay 13. Daire Üyesi Doç. Dr. Gürsel Özkan, Yargıtay 8. Daire Üyesi Dr. İhsan Baştürk ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Dr. Seracettin Göktaş’ın yanı sıra 57 Hukuk Fakültesinin temsilcileri katıldı.