Ekonomi
Giriş Tarihi : 17-07-2021 09:25   Güncelleme : 17-07-2021 09:25

TARIM ARAZİLERİNİN DEVİR VE İNTİKALİNDE BÜYÜK KOLAYLIK

​         Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün yoğun çalışmaları sonucunda, 6537 sayılı Kanun ile değişik 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında tarım arazilerinde payların diğer paydaşlara satışı halinde Tapu Müdürlüklerince müracaat sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir

TARIM ARAZİLERİNİN DEVİR VE İNTİKALİNDE BÜYÜK KOLAYLIK

        Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün yoğun çalışmaları sonucunda, 6537 sayılı Kanun ile değişik 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında tarım arazilerinde payların diğer paydaşlara satışı halinde Tapu Müdürlüklerince müracaat sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

            Ayrıca mülkiyet devir işlemlerinin vefat tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yapılması halinde de aynı şekilde Tapu Müdürlüklerince vergi, harç ve döner sermaye adı altında ücret istenmeyecektir.