Eğitim
Giriş Tarihi : 06-04-2022 13:06   Güncelleme : 06-04-2022 13:06

“Salgın Sürecinde Dünyada ve Türkiye’de Belediye Uygulamaları” Kitabı Yayınlandı

“Salgın Sürecinde Dünyada ve Türkiye’de Belediye Uygulamaları” Kitabı Yayınlandı

“Salgın Sürecinde Dünyada ve Türkiye’de Belediye Uygulamaları” Kitabı Yayınlandı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Azize Serap Tuncer’in, “Salgın Sürecinde Dünyada ve Türkiye’de Belediye Uygulamaları” isimli kitabı, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu adına hazırlandı.

Salgın, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu’nun ana gündemini oluşturduğundan, öğretim üyemizin salgının yerel hizmetlerde meydana getirdiği değişim, bu değişimin belediyeler için avantaj ve dezavantajları, halkın değişen ihtiyaç ve beklentileri, ihtiyaçların belediyelerce karşılanma düzeyi gibi konularda Kurula brifing vermesi istenildi.

 

Yapılan görüşmeler sonrasında çalışmanın bir kitaba dönüştürülmesi uygun görülerek, Kurulun himayesinde Türkiye Belediyeler Birliği yayını olarak basımı yapıldı.

 

Kitaptaki veriler oluşturulurken, literatür bilgilerine ek olarak Marmara Belediyeler Birliği sayfasında derlenmiş yaklaşık 5000 haber linki, Türkiye Belediyeler Birliği sayfasından 45 belediyenin COVID 19 uygulaması, Enstitü İstanbul sitesinin dünyadan derlediği 15 belediye uygulaması örnekleri ve ilgili yayın listelerinden yararlanıldı.

Ayrıca, Avrupa Bölgeler Komitesi Sosyalist Parti Grubu (PES) üyesi 45 belediye başkan ve meclis üyesinin COVID 19 önlemleri konusundaki görüş ve uygulamalarını aktardıkları 100 belediye sayfası; yüz civarında facebook grubuna aktarılmış çalışmalar ile 200 haber sitesi sayfası olmak üzere 5500 örnek uygulama tarandı.

Araştırmanın gerçek durumu yansıtabilmesi için, dünyanın ve Türkiye’nin bütün bölgelerinden, her ölçekten belediyenin çalışmalarından örnekler verildi.

 

Belediyelerin salgın döneminde yürüttüğü kentsel hizmetler, halkın bilgilendirilmesi ve uyarılması, hijyen kurallarına uyulması, doğayla uyumlu mekânsal düzenlemeler yapılması, toplu taşıma araçları ve diğer kamusal alanlarda mesafe kuralına uyulması, çevreyi gözeten yapılaşma, mahalle yaşamının yeniden canlandırılması gibi geniş boyutlu olarak ele alındı.

 Birlik tarafından Türkiye’deki belediyelere dağıtımı gerçekleştirilen kitabın ücretsiz olarak anılan kurumdan edinilmesi mümkündür.