Eğitim
Giriş Tarihi : 31-12-2021 19:02   Güncelleme : 31-12-2021 19:02

Darülhadis Dergisi Yayın Hayatına Başladı

Darülhadis Dergisi Yayın Hayatına Başladı

Darülhadis Dergisi Yayın Hayatına Başladı

İslami ilimler alanında yapılan özgün çalışmaları yayımlayarak, bu alanda ülkemizde ve dünyada akademik birikime katkı sağlamak üzere ÇAKÜ Darülhadis İslam Araştırmaları Merkezi bünyesinde kurulan ve bir yıldır hazırlık çalışmaları süren Darülhadis İslami Araştırmalar Dergisi isimli hakemli uluslararası dergimiz ilk sayısı ile elektronik dergi formatında yayın hayatına başlamıştır.

İslami ilimler alanında karşılaştırmalı ve disiplinler arası çok yönlü (İslam, din, etik, bilim, antropoloji, tarih, hukuk, dil bilim, felsefe, psikoloji, sosyoloji, eğitim, edebiyat ve sanat) özgün akademik çalışmaları yayımlamayı hedefleyen Darülhadis dergisi Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde yazılmış özgün ve ilmi makaleler dışında makale ve tebliğ çevirileri, edisyon kritik (tahkik) çalışmaları, tez, kitap ve sempozyum değerlendirmeleri, eleştiri yazıları, mülakatlar vs. yayımlayarak alana katkı sunmayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. 

İki yıl içerisinde ULAKBİM ve önemli uluslararası indekslerde taranmayı ön gören Darülhadis dergisi, yazarlara ve alana sağladığı perspektifler ve kazandırdığı nitelikli çalışmalar sayesinde akademik yayıncılıkta edineceği yer, üniversitemizin ve Darülhadis İslam Araştırmaları Merkezinin ilim dünyası ve akademik camiada tanınırlığının artmasında önemli bir rol üstlenmiş olacaktır.

Dr. Mehmet Ali AYTEKİN ve Dr. Muhammet Ali ASAR’ın editörlüğünde yayınlanan ilk sayıda “İslam Hukukunda Gayesi Karz-ı Hasen Olan Müessese ve İmkânı: Çeşitleri, Meşruiyeti ve Riskleri Bağlamında Teorik Bir Yaklaşım”, “İslam Hukuku Açısından Çocuk İhmal ve İstismarı”, “Hz. Peygamber Döneminde Kur’an/Kırâat Eğitim-Öğretimi”, “Günümüz Türkiye’sinde Metin Tenkidi ile İlgili Metodoloji Çalışmaları”, “Kelam İlmi Açısından İrtidat Konusunun Değerlendirilmesi”, “Diyanet Cim Dergisi’nin 4-6 Yaş Öğretim Programındaki Değerler Açısından İncelenmesi” başlıklı makaleler yayımlanan çalışmalardan bazılarıdır.

Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanan Darülhadis dergisinin ilk sayısına aşağıdaki linkten erişilebilir.

https://darulhadis.karatekin.edu.tr/dergi-15851-sayfasi.karatekin