Eğitim
Giriş Tarihi : 21-04-2022 19:39   Güncelleme : 21-04-2022 19:39

ÇAKÜ`lü Akademisyenlerden Atina’ya Erasmus Çıkartması

ÇAKÜ`lü Akademisyenlerden Atina’ya Erasmus Çıkartması

ÇAKÜ`lü Akademisyenlerden Atina’ya Erasmus Çıkartması

Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Yalçın Bazna ve Araştırma Görevlisi Ahmet Sezgin, Erasmus+ KA103 Ders Verme ve Eğitim Alma faaliyeti kapsamında bir hafta süreyle Yunanistan`da bulunan Atina Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Bölümünü ziyaret ettiler.

Ziyarette ilk olarak, Tarih ve Arkeoloji Bölümü Erasmus Koordinatörü ve Modern Yunan Tarihi alanında Assistant Professor (Dr. Öğr. Ü.) olan Dr. Emmanouil Koumas ile bir araya gelinerek üniversitelerin Tarih bölümleri arasında işbirliği sağlanmasına yönelik atılması gereken adımlar ele alındı.

Eğitim alma faaliyeti kapsamında, Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde İstanbul`da yayımlanan Rum gazeteleri ve Osmanlı dönemi Rumları üzerine olan çalışmaları ile tanınan Dr. Andreas Antonopoulos ile bir araya gelinerek gazeteler üzerinden geçmişin değerlendirilmesine dair fikir alışverişi yapılmış ve Dr. Antonopoulos, elindeki bilgi ve belgeleri paylaşmıştır. Ayrıca Dr. Antonopoulos, büyük dedesi ve büyük annesinin de Anadolu kökenli olması nedeniyle Türk-Yunan ilişkilerine önem atfettiğini dile getirmiştir.

Bir sonraki görüşme, Erken Modern Dönem Yunan Tarihi alanında çalışmalar yapan Profesör Dr. Maria Efthymiou ile gerçekleştirilmiştir. Mesleğinde 41. yılını dolduran Profesör Dr. Maria Efthymiou, emekliliğe hazırlandığı bir sırada öğretim elemanlarımızı kabul etmiştir. Kendisi ile Tanzimat dönemi ve öncesinde Osmanlı-Rum ilişkilerine dair bir sohbet gerçekleştirilmiştir.

Modern dönem Türk – Yunan ilişkilerine dair tartışma ise İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dünya Tarihi Profesörü Evanthis Hatzivassiliou ile gerçekleştirilmiştir. Prof. Hatzivassiliou, Milli Mücadele dönemine atıfta bulunarak yaptığı son çalışmasından da bahsederek Türk-Yunan ilişkilerinin gelişimine dair bilgilendirmelerde bulunmuştur.

Atina Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Bölümü lisansüstü öğrencilerine yönelik Araştırma Görevlisi Ahmet Sezgin tarafından “Türk Bakış Açısıyla Milli Mücadele Dönemi 1919-1922” başlıklı bir konferans verilmiştir. Konferansta SEZGİN, Milli Mücadele dönemi olaylarına ve aktörlerine değinerek Yunan tarafı aktörlerine (askerler, komutanlar, sivil idareciler, Yunan memurlar) karşı Türklerin yaklaşımlarını açıklamış, Türkiye`de okutulan Tarih derslerinde olayların nasıl ele alındığına dair örneklerle açıklamalar yapmıştır. Nihayetinde Türk-Yunan dostluğunun sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaparak Tarih alanında ortak bakış açısı kazanılmasına yönelik çalışmaların arttırılması gerektiğini vurgulamıştır. Öğrencilerden gelen sorularla konu daha ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır.

Araştırma Görevlisi Dr. Yalçın Bazna ve Araştırma Görevlisi Ahmet Sezgin tarafından Atina Üniversitesi Kütüphanesi de ziyaret edilerek Osmanlı dönemine dair bilgi ve belgeler incelenmiş ve gelecekteki çalışmalara katkı sağlayabilecek dokümanların kopyaları temin edilmiştir.