Eğitim
Giriş Tarihi : 27-10-2021 19:35   Güncelleme : 27-10-2021 19:35

ÇAKÜ Hizmet İçi Eğitim Yönergesi Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

ÇAKÜ Hizmet İçi Eğitim Yönergesi Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

ÇAKÜ Hizmet İçi Eğitim Yönergesi Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Ağustos 2021’de yürürlüğe giren Çankırı Karatekin Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi kapsamında oluşturulan “Eğitim Kurulu” ilk toplantısını Rektör V. Prof. Dr. Hüseyin Odabaş başkanlığında gerçekleştirdi.

Üniversite Senato Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve Eğitim Kurulu üyelerinin tamamının katıldığı toplantıda konuşan Rektör V. Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, “Bildiğiniz gibi Hizmet İçi Eğitim Yönergemiz Üniversitemiz Senatosunun 05.08.2021 tarih ve 21/11 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmişti. İlgili Yönerge kapsamında da Eğitim Kurulu oluşturuldu. Amacımız; Üniversitemiz birimlerinde görev yapmakta olan personelin günün koşullarına uyum sağlayabilmeleri, görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara haiz olabilmeleri, etkinlik ve yerindelik bilinci kazanabilmeleri, nitelik ve verimlilik açısından gelişimlerini sağlayabilmeleri, şimdiki ve gelecekteki görevlerine hazırlanabilmeleridir. Uygulanacak hizmet içi eğitimin hedeflerini, ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirme usulleri ile diğer hususları belirlemek ve bu doğrultuda çalışmalar yürütmekte bu kurulun görevidir. Bu anlamda bugün ilk toplantımızı gerçekleştirerek yönerge doğrultusunda izleyeceğimiz yol haritamıza yön verecek değerlendirmelerde bulunacağız. Hem personelimize iyi hizmet verebilmek hem de personelimizden iyi performans almak için kurum içi çalışmaları sürdüreceğiz.” dedi.

Rektör V. Prof. Dr. Hüseyin Odabaş’ın konuşmasının ardından hizmet içi eğitim süreçlerinin ulaşılması, öngörülen hedefler kapsamında daha sağlıklı, sürdürülebilir ve bütüncül bir stratejiyle, zaman israfına neden olmaksızın yürütülebilmesi gibi konular değerlendirilerek görüş ve öneriler sunuldu.