Eğitim
Giriş Tarihi : 17-02-2022 15:52   Güncelleme : 17-02-2022 15:52

ÇAKÜ’de Akademik Birimler Değerlendirme ve Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi

ÇAKÜ’de Akademik Birimler Değerlendirme ve Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi

ÇAKÜ’de Akademik Birimler Değerlendirme ve Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi,  2021-2022 Bahar Dönemi öncesi fakültelerin dekanları, enstitü ve meslek yüksekokullarının müdürleri ile dönem arası değerlendirme ve planlama görüşmeleri için bir araya geldi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ile İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Salih Sarıcaoğlu’nun da hazır bulunduğu toplantıda Rektör Çiftçi; enstitü, yüksekokul ve MYO yöneticilerinden birimlerinde gerçekleştirilen akademik çalışmalar, Bahar Dönemi için yapılan hazırlıklar, idari ve akademik personelin sorun ve taleplerine ilişkin bilgiler aldı ve kendilerinden beklenti ve taleplerini iletti.

Toplantının açılışında konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi; üniversitenin temel görevinin geleceği inşa edecek nesilleri çağın bilgisine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak eğitmek, kadim değerlere sadık ve mekana değer katan insanlar olarak yetiştirmek olduğunu söyledi.

Rektör Çiftçi konuşmasının devamında, “Hep söylediğim bir şey var, bizim bulunduğumuz kurumlarda var olma sebebimiz insan yetiştirmek ve insana hizmet etmektir.

Bu vesileyle her kesimin bizden bir takım beklentileri, talepleri ve bizimle paylaştığı fikir ve düşünceleri var. Tüm bunları bir havuz içerisinde topladıktan sonra Çankırı’nın potansiyelini de göz önünde bulundurarak analizlerimizi yaparak adımlar atmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda raporlarımızı hazırladık, hızlı kararlar alarak belirli bir noktaya geldik. Yani bu zamana kadar yaşadığımız süreç büyük ölçüde bir hazırlık dönemiydi diyebiliriz. Bundan sonraki süreç daha çok uygulamaya dönük adımlar atacağımız ve elimizde somut çıktıların olacağı bir dönem olacak diye umuyoruz. Tabi hazırlık sürecinde olduğu gibi uygulama döneminde de ortak akıl anlayışımız gereği yine bir ekip ruhu içerisinde çalışacağız. Bizim sorunları çözerken, projeleri kurgularken ve yeni uygulamaları başlatırken en büyük güvencemiz ekip arkadaşlarımız ve samimiyet temelli inşa ettiğimiz çalışma ortamımız olacak. Yani Çankırı Karatekin Üniversitesi adına bir başarı olacaksa bu hepimizin başarısı olarak değerlendirilecektir. Herkesin bu başarıda bir emeği bir tuğlası bir harcı muhakak olacaktır.  Çünkü ben yaptığımız çalışmalarda ve sorumluluk alanlarınızda emeğinizi, enerjinizi ve motivasyonunuzu en üst seviyede kullandığınızı biliyorum.Halis niyetle ve güçlü bir irade ile yürütmeye çalıştığımız bu süreçte, sonucun da başarılı olacağına eminiz. Önceliğimiz olan eğitim süreçlerinde de bu yaklaşımın var olduğunu görüyoruz. Pandemi sonrası yüz yüze eğitime güzel bir başlangıç yaptık. Endişelerimizin olduğu bir süreci Güz Dönemi özelinde büyük ölçüde sorunsuz tamamladık. Ziyaretlerimizde bir araya geldiğimiz dış paydaşlarımızdan, yaptığımız çalışmalar hakkında çok güzel geri dönüşler alıyorum. Yani üniversitemizin dışarıdan görünürlüğü bir çok hususta gayet iyi durumda. Ulaşılabilir bir üniversite ve ulaşılabilir bir yönetim olmak için iletişim kanallarımız sürekli açık tutuyoruz. Bize ulaşmaya çalışanlara gün içinde müsait olamasak bile mutlaka geri dönüş sağlıyoruz. Karar alma mekanizmalarımızda istişari süreçleri işleterek risk ve sorumluluğu da paylaşmış oluyoruz.  Bu bağlamda kurum aidiyetini güçlendirmeli, tabandan tavana doğru hiyerarşik yapı içerisinde sorumluluk ve inisiyatif almalı, çözüm odaklı çalışmalıyız. Görevimizi ifa ettiğimiz makamlarımızı belli bir zaman diliminde işgal ettiğimiz yerler olarak değil; kalıcı eserler ve izler bırakmak zorunda olduğumuz yerler olarak telakki etmeliyiz.Bir ekip ruhu içerisinde akademik, idari ve fiziksel olarak gelişmeye devam edeceğiz.  Çankırı’ya değer katmaya Çankırı ile birlikte büyüyüp gelişmeye ve Ülkemiz için yetişmiş insan gücüne katkı sağlama istikrarımızı sürdüreceğiz.”  dedi.

Rektör Çiftçi’nin konuşmasının ardından söz alan birim yöneticileri, temel bilimler ve sağlık alanında nitelikli akademik personelin lisansüstü eğitim süreçlerine dahil edilmesinin kaliteyi arttırdığını ve bu durumun olumlu yönde devam edeceğini ifade ettiler. Bunun yanısıra meslek yüksekokullarındaki bölüm ve programların şehrin imkan ve potansiyelleri doğrultusunda ve şehrin öğrenci nüfusunu artıracak şekilde yeniden planlanması gerektiği hususunda fikir birliğine varıldı. Bu durum gerçekleştirilebilirse Çankırı’nın tarım ve ziraat alanındaki potansiyelinin desteklenmiş olacağı ve özellikle sosyal bilimlerle ilgili bölümlerde de çevre illerden tercih edilebilirliğimizin artacağına dikkat çekildi.

Akademik birim yöneticileri tarafından eğitim süreçleri, öğrenci durumu, komisyonlar, akademik takvim, personel talep ve sorunlarının Rektör Çiftçi’ye iletilmesinin ardından değerlendirme toplantısı tamamladı.

.